Cenovnik usluga

Cenovnik važi od 01. januara 2024.

Naše usluge možete platiti na sledeće načine

Gotovinom

Kreditnom karticom

Čekovima građana (mogućnost plaćanja na rate preko 20.000 din.)

Preko računa (virmanski)

Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama


X

Nema rezultata za traženi pojam

Preventivni pregledi

Kardio skrining - kardiološki pregled / EKG / ultrazvuk srca / ergo test / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin) / zaključak i završno mišljenje kardiologa 26.000 RSD

Internistički skrining - kardiološki pregled / ultrazvuk 4 regije tela / ultrazvuk srca / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin) / zaključak i završno mišljenje interniste 29.000 RSD

Dijabetes skrining - pregled endokrinologa/dijabetologa sa ispitivanjem insulinske rezistencije / pregled kardiologa / EKG / ergo test / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin) / zaključak i završno mišljenje endokrinologa 32.000 RSD

Tireoidni skrining - endokrinološki pregled / ultrazvuk štitne žlezde / laboratorija sa svim hormonima i antitelima u vezi štitne žlezde (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin, TSH, fT4, anti-TPO, anti-TG) / zaključak i završno mišljenje endokrinologa 26.000 RSD

Gastro skrining - pregled gastroenterologa / ultrazvuk abdomena / kardiološki pregled / EKG / stolica na okultno krvarenje i svarljivost / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin, alfa amilaza, pankreasna amilaza, lipaza) / zaključak i završno mišljenje gastroenterologa 25.000 RSD

Pulmološki skrining - pulmološki pregled / spirometrija / kardiološki pregled / EKG / ultrazvuk srca / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin) / zaključak i završno mišljenje pulmologa 21.000 RSD

Vaskularni skrining - pregled vaskularnog hirurga / Doppler vena donjih ekstremiteta / Doppler krvnih sudova vrata / ultrazvuk: abdominalne aorte, krvnih sudova bubrega, donjih ekstremiteta / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin) / zaključak i završno mišljenje vaskularnog hirurga 28.000 RSD

Nefrološki skrining - nefrološki pregled, kardiološki pregled / EKG / ultrazvuk abdomena / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin, 24h albuminurija, GFR) / zaključak i završno mišljenje nefrologa 21.000 RSD

Skrining na hiperlipidemiju - pregled endokrinologa/lipidologa / proračun skora za familijarnu hiperholesterolemiju / Doppler karotidnih arterija / pregled kardiologa / EKG / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin, apo A1, apo B, Lpa) / zaključak i završno mišljenje lipidologa 26.000 RSD

Skrining na hipertenziju - pregled kardiologa / EKG / ehokardiografski pregled / Holter krvnog pritiska / pregled očnog dna / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin) / zaključak i završno mišljenje kardiologa 23.000 RSD

Menadžerski paket - kardiološki pregled / ultrazvuk srca / test opterećenjem / ultrazvuk abodmena (ili neke druge regije) / laboratorijske analize: krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin, TSH, fT4 30.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Žena mora biti zdrava

Zajednički paket zdravstvenih usluga poliklinike “Equilibrium” i specijalne bolnice “Gemma Clinic” 37.500 RSD

Poliklinika Equilibrium - Pregled specijaliste interniste - kardiologa sa EKG-om / Ultrazvučni pregled srca / Ultrazvučni pregled štitaste žlezde / Ultrazvučni pregled stomaka / Pregled interniste endokrinologa ili gastroenterologa 25.000 RSD

Specijalna bolnica ”Gemma Clinic” - Ginekološki pregled / Ginekološki ultrazvuk / Kolposkopija / Papa test / Cervikalni bris 12.500 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Sistematski pregledi

ZA ŽENE - Laboratorijske analize: kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), sedimentacija, glukoza u krvi, AST, ALT, urea, kreatinin, trigliceridi, holesterol – ukupni HDL holesterol i LDL holesterol / Pregled lekara interniste sa EKG-om / Ultrazvučni pregled abdomena + ultrazvuk dojki / ginekološki pregled, kolposkopski pregled, vaginalni sekret, Papanikolau test, ginekološki ultrazvuk (pregled u specijalnoj bolnici „Gemma Clinic“) / Završni pregled i zaključivanje 35.000 RSD

ZA MUŠKARCE - Laboratorijske analize: kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), sedimentacija, glukoza u krvi, AST, ALT, urea, kreatinin, trigliceridi, holesterol – ukupni HDL holesterol i LDL holesterol / Pregled lekara interniste sa EKG-om / Ultrazvučni pregled abdomena / Pregled urologa i ultrazvuk prostate (preko 40 godina) ili testisa (ispod 40 godina) / Završni pregled i zaključivanje 23.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Post-COVID paketi

PAKET 1 - Pregled kardiologa / Elektrokardiogram (EKG) / Ultrazvučni pregled srca / Pregled pulmologa / Spirometrija / D-dimer 20.000 RSD

PAKET 2 - Pregled kardiologa / Elektrokardiogram (EKG) / Ultrazvučni pregled srca / Test opterećenjem (ergometrija) / Pregled pulmologa / Spirometrija / D-dimer 30.000 RSD

PAKET 3 - Pregled kardiologa / Elektrokardiogram (EKG) / Ultrazvučni pregled srca / Holter EKG-a / Pregled pulmologa / Spirometrija / D-dimer 26.000 RSD

PAKET 4 - Pregled kardiologa / Elektrokardiogram (EKG) / Pregled pulmologa / Ultrazvučni pregled srca / Holter EKG-a / Test opterećenjem (ergometrija) / Spirometrija / D-dimer 33.000 RSD

POST-COVID PAKET ZA OBOLELE OD DIJABETESA - Pregled subspecijaliste endokrinologije / Jedan kontrolni pregled / Dve konsultacije / Regulisanje glikemije / Obuka pacijenta za pravilnu samokontrolu i primenu propisane terapije / Laboratorijske analize: glikemija našte, HbA1c 14.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Ultrazvučni pregledi 4 regije

Za muškarce - Doppler karotidnih arterija / Ultrazvuk vrata (štitna žlezda i meka tkiva vrata) / Ultrazvuk stomaka i karlice (+ ultrazvuk urotrakta i aorte) / Doppler krvnih sudova nogu 16.000 RSD

Za žene - Doppler karotidnih arterija / Ultrazvuk vrata (štitna žlezda i meka tkiva vrata) / Ultrazvuk stomaka i karlice (+ ultrazvuk aorte) / Ultrazvuk dojke 16.000 RSD

Ultrazvučni pregled jedne dodatne regije (važi uz paket ultrazvučnih pregleda) 3.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Kardiologija

Pregled lekara subspecijaliste kardiologije 8.000 RSD

Pregled lekara profesora kardiologije 12.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Ultrazvučni pregled srca subspecijaliste kardiologije 8.000 RSD

Kardiološki pregled sa ultrazvučnim pregledom srca 13.000 RSD

Kardiološki pregled sa ultrazvučnim pregledom srca-pregled profesora 16.000 RSD

EKG zapis 1.000 RSD

Holter EKG-a 24 h 8.000 RSD

Holter EKG-a 48 h 10.500 RSD

Holter krvnog pritiska 24 h 7.000 RSD

Ergometrija - test opterećenja srca 12.000 RSD

Stresehokardiografski test (SEHO) 16.000 RSD

Farmakološki stresehokardiografski test 16.000 RSD

Kontrolni pregled subspecijaliste kardiologije 4.000 RSD

Kontrolni pregled profesora kardiologije 6.000 RSD

CFR - procena rezerve koronarnog protoka 16.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Endokrinologija

Pregled lekara subspecijaliste endokrinologije 8.000 RSD

Pregled lekara subspecijaliste endokrinologije - pregled profesora 12.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Endokrinološki pregled sa ultrazvučnim pregledom štitaste žlezde 12.000 RSD

Endokrinološki pregled sa ultrazvučnim pregledom štitaste žlezde-pregled profesora 15.000 RSD

Test poremećaja rada štitaste žlezde 16.000 RSD

Kontrolni pregled lekara subspecijaliste endokrinologije 4.000 RSD

Kontrolni pregled lekara subspecijaliste endokrinologije - pregled profesora 6.000 RSD

POST-COVID PAKET ZA OBOLELE OD DIJABETESA - Pregled subspecijaliste endokrinologije / Jedan kontrolni pregled / Dve konsultacije / Regulisanje glikemije / Obuka pacijenta za pravilnu samokontrolu i primenu propisane terapije / Laboratorijske analize: glikemija našte, HbA1c 14.000 RSD

PAKET ISPITIVANJA INSULINSKE REZISTENCIJE - Test opterećenja glukozom (OGTT) sa 75g glukoze / Glikemije 0, 60 i 120min / Insulinemije 0, 60 i 120min / HbA1c / Pregled subspecijaliste endokrinologije 15.000 RSD

Skrining komplikacija dijabetesa - pregled endokrinologa/dijabetologa / Doppler karotidnih arterija / pregled kardiologa / EKG / pregled očnog dna / Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta sa pregledom stopala / pregled monofilamentom na neuropatiju / laboratorija (krvna slika, glukoza, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin, HbA1C) / zaključak i završno mišljenje endokrinologa 35.000 RSD

Previjanje dijabetesnog stopala - prvi pregled 7.000 RSD

Previjanje dijabetesnog stopala - kontrolni pregled 4.000 RSD

Glukagonski test 5.500 RSD

Edukacija i postavljanje Libre aparata 5.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Gastroenterologija

Prvi pregled subspecijaliste gastroenterohepatologa 8.000 RSD

Prvi pregled docenta, subspecijaliste gastroenterohepatologa 12.000 RSD

Prvi pregled profesora, subspecijaliste gastroenterohepatologa 12.000 RSD

Prvi pregled subspecijaliste gastroenterohepatologa i ultrazvuk abdomena 13.000 RSD

Prvi pregled docenta/profesora subspecijaliste gastroenterohepatologa i ultrazvuk abdomena 16.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled docenta/profesora subspecijaliste gastroenterohepatologa 6.000 RSD

Kontrolni pregled subspecijaliste gastroenterohepatologa 4.000 RSD

Ultrazvučni pregled abdomena 6.000 RSD

Ultrazvučni pregled abdomena i Doppler portnog sistema 7.000 RSD

Ezofagogastroduodenoskopija u lokalnoj anesteziji 16.000 RSD

Ezofagogastroduodenoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji 25.000 RSD

Kolonoskopija u lokalnoj anesteziji 20.000 RSD

Kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji 29.000 RSD

Ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji 45.000 RSD

Endoskopska polipektomija 6.000 RSD

Uzimanje biopsija prilikom ezofagogastroduodenoskopije i kolonoskopije (bez cene patohistološkog pregleda) 1.000 RSD

Patohistološka analiza polipa - 1 uzorak 4.000 RSD

Patohistološka analiza polipa - 2 uzorka 7.800 RSD

Patohistološka analiza polipa - 3 uzorka 8.000 RSD

Patohistološka analiza polipa - 4 uzorka 9.500 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Nefrologija

Pregled lekara specijaliste interne medicine - nefrologa 8.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled lekara specijaliste nefrologije 4.000 RSD

Ultrazvuk bubrega - pregled nefrologa 6.000 RSD

Pregled lekara specijaliste interne medicine - nefrologa sa ultrazvukom 12.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Pulmologija

Konsultacija lekara specijaliste interne medicine - pulmologa 8.000 RSD

Pregled lekara specijaliste pulmologije 8.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Spirometrija 3.000 RSD

Post covid-specijalistički pregled specijaliste pulmologa 8.000 RSD

Kontrolni pregled specijaliste interne medicine - pulmologa 4.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Otorinolaringologija

Pregled lekara specijaliste otorinolaringologije 8.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Urologija

Pregled lekara specijaliste urologije 8.000 RSD

Pregled lekara specijaliste urologije sa ultrazvukom 12.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled lekara specijaliste urologije 4.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Minimalno invazivne intervencije na venama nogu

Pregled vaskularnog hirurga 8.000 RSD

Pregled vaskularnog hirurga sa dopplerom vena 12.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Terapija medicinskim lepkom jedna noga(pregled vaskularnog hirurga sa dopplerom vena uključen u cenu) 180.000 RSD

Terapija medicinskim lepkom obe noge(pregled vaskularnog hirurga sa dopplerom vena uključen u cenu) 250.000 RSD

Flebektomija jedne noge(pregled vaskularnog hirurga sa dopplerom vena uključen u cenu) 40.000 RSD

Flebektomija obe noge(pregled vaskularnog hirurga sa dopplerom vena uključen u cenu) 60.000 RSD

Terapija medicinskim lepkom sa flebektomijom jedna noga(pregled vaskularnog hirurga sa dopplerom vena uključen u cenu) 200.000 RSD

Prvi kontrolni pregled nakon intervencije unutar nedelju dana 2.000 RSD

Kontrolni pregled nakon intervencije 5.000 RSD

Kontrolni pregled vaskularnog hirurga 4.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Radiologija

Ultrazvučni pregled abdomena 6.000 RSD

Ultrazvučni pregled abdomena i karlice 7.000 RSD

Ultrazvučni pregled vrata 6.000 RSD

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 6.000 RSD

Ultrazvučni pregled dojki 6.000 RSD

Ultrazvučni pregled testisa 6.000 RSD

Ultrazvučni pregled zgloba 6.000 RSD

Ultrazvučni pregled mekih tkiva/mišića 6.000 RSD

Doppler krvnih sudova ruku 6.500 RSD

Doppler krvnih sudova nogu 6.500 RSD

Doppler krvnih sudova vrata 6.500 RSD

Doppler krvnih sudova bubrega 6.500 RSD

Doppler krvnih sudova jetre (portne vene) 6.500 RSD

Doppler abdominalne aorte 6.500 RSD

Transkranijalni doppler krvnih sudova 7.500 RSD

Doppler krvnih sudova dve regije 10.000 RSD

Ultrazvučni pregled dve regije 9.000 RSD

Ultrazvučni pregled jedne regije + doppler krvnih sudova jedne regije 8.000 RSD

Ultrazvuk bubrega - pregled radiologa 6.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Neurologija

Pregled lekara specijaliste neurologije 8.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled lekara specijaliste neurologije 4.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Hematologija

Pregled lekara subspecijaliste hematologije 8.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled lekara subspecijaliste hematologije 4.000 RSD

Venepunkcija 5.000 RSD

Sternalna punkcija (mijelogram) 20.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Reumatologija

Konsultacija lekara specijaliste interne medicine-reumatologa 8.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled reumatologa 4.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Hirurgija

Specijalistički pregled abdominalnog hirurga 8.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled abdominalnog hirurga 4.000 RSD

Hirurško skidanje konaca 4.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Intervencija - ambulantne usluge

Davanje intramuskularne terapije 1.000 RSD

Davanje intravenske terapije 1.500 RSD

Vađenje krvi 500 RSD

Uzimanje uzoraka 500 RSD

Bris grla 500 RSD

Previjanje rane 3.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Opšta praksa

Pregled lekara opšte prakse 3.500 RSD

Pregled specijaliste opšte prakse 5.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Kontrolni pregled lekara specijaliste opšte prakse 3.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Oftalmologija

Pregled lekara specijaliste oftalmologije 8.000 RSD

Pregled očnog dna 3.500 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Dijetologija

Dijetoterapija (propisivanje dijete) - pregled profesora 12.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Edukacija pacijenta o regulisanoj ishrani 6.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

AntiAging medicina

Konsultativni pregled lekara (pregled uključen u cenu intervencije) 5.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Konturisanje usana 15.000 - 30.000 RSD

Konturisanje jagodica 30.000 - 60.000 RSD

Top model look 90.000 RSD

Korekcija podočnjaka 30.000 RSD

Temporalna regija 30.000 - 60.000 RSD

Korekcija brade 30.000 - 90.000 RSD

Korekcija donje 1/3 lica (Jaw Line) 60.000 - 108.000 RSD

Konturisanje celog lica (7-9 point shape) 108.000 - 150.000 RSD

Botulinski toksin (terapija bora)- 1 regija 18.000 RSD

Botulinski toksin (terapija bora) - 2 regije 24.000 RSD

Botulinski toksin (terapija bora) - 3 regije 30.000 RSD

Terapija hiperhidroze (pojačanog znojenja u pazušnoj regiji) 48.000 RSD

PRP (tretman plazmom bogatom trombocitima) lice/vrat/dekolte/šake 21.600 RSD

Cellular Matrix (PRP obogaćen hijaluronom) 30.000 RSD

PRP kose 30.000 RSD

Mezoterapija lica 7.200 RSD

Mezoterapija lica i vrata 13.200 RSD

Mezoterapija lica, vrata i dekoltea 18.000 RSD

Mezoterapija podočnjaka 4.800 RSD

Mezoterapija kose 7.200 RSD

Tretman tamnih kolutova oko očiju 8.000 RSD

Tretman hiperpigmentacija 8.000 RSD

Tretman ožiljaka od akni 19.200 RSD

Mezoterapija okoloočne regije sa tretmanom tamnih kolutova 10.000 RSD

Zatezanje kože lica 6.000 RSD

Terapija tamnih podočnjaka peptidima 10.800 RSD

Terapija podočnjaka peptidima (Nucleofill) 24.000 RSD

Biorevitalizacija S-LINE 8.000 RSD

Biorevitalizacija JALUPRO 16.800 RSD

Biorevitalizacija JALUPRO SUPER HYDRO 24.000 RSD

Biorevitalizacija BELOTERO REVIVE/JUVEDERM VOLITE 30.000 RSD

Profhilo 27.600 RSD

PRX-T33 6.000 RSD

Hemijski piling 7.500 RSD

Stimulator kolagena 1 regija 19.200 RSD

Stimulator kolagena 2 regije 30.000 RSD

Stimulator kolagena 3 regije 36.000 RSD

Stimulator kolagena 4 regije 42.000 RSD

SPM lifting lica 5.000 RSD

SPM terapija podočnjaka 3.000 RSD

SPM terapija podvaljka 3.000 RSD

Mezoterapija celulita 6.000 RSD

Zatezanje kože tela 6.000 RSD

Lipoliza (10 ml) 7.200 RSD

Lipoliza podvaljka 21.600 RSD

SPM anticelulit i tretman mršavljenja 5.000 RSD

Glam & Glow - paket usluga (praznična akcija: 01.12.2022-31.01.2023. godine) 55.000 RSD

Dark circles repair - paket usluga (praznična akcija: 01.12.2022-31.01.2023. godine) 14.000 RSD

Sensual & irrestible - paket usluga (praznična akcija: 01.12.2022-31.01.2023. godine) 40.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Plastična hirurgija - Dr Arafeh Mazen (Dubai, UAE)

Pregled lekara specijaliste 6.000 RSD

Završni pregled specijaliste - korekcija terapije 0 RSD

Korekcija nosa 360.000 RSD

Korekcija vrha nosa 180.000 RSD

Sekundarna korekcija nosa 540.000 RSD

Hirurško podizanje usana 120.000 RSD

Hirurško uklanjanje silikona/biopolimera - jedna usna 180.000 RSD

Hirurško uklanjanje silikona/biopolimera - obe usne 240.000 RSD

Korekcija gornjih očnih kapaka 120.000 RSD

Korekcija gornjih očnih kapaka sa podizanjem obrva 216.000 RSD

Korekcija donjih očnih kapaka 144.000 RSD

Korekcija gornjih i donjih očnih kapaka 216.000 RSD

Kompletan lifting lica i vrata bez kapaka 420.000 RSD

Kompletan lifting lica i vrata sa kapcima 600.000 RSD

Transfer masti u lice 120.000 RSD

Transfer masti u grudi 240.000 RSD

Uvećanje muških grudi mastima 216.000 RSD

Povećanje zadnjice masnim tkivom sa liposukcijom jedne regije 360.000 RSD

Podebljanje listova masnim tkivom 180.000 RSD

Povećanje grudi silikonskim implantatima 336.000 RSD

Podizanje grudi 384.000 RSD

Povećanje i podizanje grudi 456.000 RSD

Povećanje grudi - tubularne grudi 480.000 RSD

Smanjivanje grudi 420.000 RSD

Vađenje implantata 240.000 RSD

Rekonstrukcija dojke nakon amputacije 360.000 RSD

Ginekomastija (liposukcija) 96.000 RSD

Ginekomastija (liposukcija + uklanjanje žlezda) 180.000 RSD

Liposukcija stomaka (standardna) 180.000 RSD

HD Liposukcija stomaka sa oblikovanjem trbušnih mišića) 360.000 RSD

Kompletna HD Liposukcije muškog tela (trbušni mišići + grudi + ruke) 696.000 RSD

Abdominoplastika + podizanje grudi + uvećanje zadnjice 1.020.000 RSD

Pojasna (cirkumferentna) abdominoplastika sa podizanjem zadnjice 660.000 RSD

Zatezanje kože stomaka (abdominoplastika) 396.000 RSD

Liposukcija nadlaktica 144.000 RSD

Zatezanje/podizanje kože nadlaktica (mini-podizanje) 144.000 RSD

Zatezanje/podizanje kože nadlaktica (kompletno podizanje) 240.000 RSD

Liposukcija slabina i bokova 144.000 RSD

Liposukcija butina (spoljašnje/unutrašnje/prednje/zadnje strane) 120.000 RSD/po strani

Zatezanje/podizanje kože butina (mini-podizanje) 168.000 RSD

Zatezanje/podizanje kože butina (kompletno podizanje) 264.000 RSD

Liposukcija leđa 144.000 RSD

Liposukcija kolena 96.000 RSD

Korekcija ušiju 120.000 RSD

Uklanjanje ksantelazme 96.000 RSD

Uklanjanje manjih kožnih promena 150.000 RSD

Uklanjanje većih kožnih promena 250.000 RSD

Korekcija ožiljaka i tetovaža 60.000-120.000 RSD

Filler genitalne regije 60.000-120.000 RSD

Podmlađivanje ženske genitalne regije mastima (male ili velike usne) 180.000 RSD

Podmlađivanje ženske genitalne regije mastima (kompletna regija) 264.000 RSD

PRP genitalne regije 36.000 RSD

Nema rezultata za traženi pojam

Kvalitet je najbolja preporuka.


Ugovora sa osiguravajućim kućama


© Copyright: Equilibrium Medical 2023 Sva prava su zadržana.

Zakazivanje