Priprema za farmakološki stres eho test

Kardiolog koji indikuje izvođenje farmakološkog stres eho testa će Vam reći da li je potebno da iz redovne terapije isključite pojedine lekove nekoliko dana pred izvođenje testa ili na dan testa. Na dan testa nemojte piti kafu, čaj, alkoholna pića, i nemojte pušiti 3h pre testa.

Call Centar 09 - 20

011 777 33 77

Kvalitet je najbolja preporuka.


Ugovora sa osiguravajućim kućama


© Copyright: Equilibrium Medical 2023 Sva prava su zadržana.

Zakazivanje