Holter EKG-a 24h

O metodi

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura kojom se kontinuirano prati rad srca i beleži EKG zapis, najčešće tokom 24h. Holterom EKG-a se mogu registrovati promene u radu srca u različitim periodima dana i pri različitom nivou aktivnosti pacijenta. Na taj način lekar može utvrditi:

  • Promene u srčanom ritmu (aritmije)
  • Promene koje ukazuju na suženja krvnih sudova koji ishranjuju srce (ishemijske promene)
  • Proceniti efikasnost terapije koju pacijent koristi

Kada se radi 24h Holter EKG-a?

  • Kod poremećaja srčanog ritma – lupanja i preskakanja srca
  • Kod pojave vrtoglavica, nesvestica i gubitka svesti nepoznatog uzroka (sinkopa)

Ukoliko se pacijent žali na nepravilan ili ubrzan srčani rad, ili pojavu “preskoka” srca, jednostavno snimanje EKG zapisa često ne uspeva da detektuje ove promene. Zbog toga je indikovano da se EKG snima u dužem vremenskom intervalu (npr. 24h) kako bi se povećala verovatnoća pojave i beleženja promena u srčanom radu.

Priprema za Holter EKG-a 24h

Pacijentu se postavljaju elektrode na prednju stranu grudnog koša, od kojih polaze kablovi ka malom aparatu koji pacijent nosi najčešće oko pojasa. Aparat nije veći od mobilnog telefona. Kako bi se dobio adekvatan EKG zapis, važno je da koža grudnog koša bude čista, suva i glatka (u slučaju da je pacijent maljav, potrebno je obrijati kožu grudnog koša).

Kako se ponašati tokom nošenja Holter monitora?

Tokom nošenja aparata ne smeju se pomerati ili odlepljivati elektrode, pomerati kablovi, a pacijent ne sme da se kupa niti da kvasi elektrode i aparat. Kada se postavi, Holter EKG-a se mora nositi stalno, i tokom spavanja. Tokom nošenja Holter EKG-a potrebno je da pacijent vodi dnevnik aktivnosti, gde upisuje vreme i intenzitet fizičkog napora, odmor i sve aktivnosti kojima se bavio tokom tih 24h, kao i simptome i tačno vreme javljanja (preskoke srca, bol u grudima, otežano disanje, nesvestice i dr.).

Tokom nošenja Holter EKG-a trebalo bi da se izbegavaju metal detektori, magneti, mikrotalasne pećnice, i da se ne koriste električna ćebad, električni brijači i električne četkice za zube jer mogu ometati signal koji se sa elektroda prenosi do Holter aparata. Mobilne telefone držati najmanje 15 cm od Holter uređaja.

Nakon 24h sata nošenja, skidaju se elektrode i Holter aparat. Lekar zatim analizira EKG zapis i dnevnik aktivnosti, i predlaže dalju terapiju ili dijagnostičke procedure.

Zakazivanje

Popunite formu ispod i naše osoblje će
vas kontaktirati u najskorijem roku.

Izaberite uslugu*

Datum*

Vreme*

Vaši podaci

Ime i prezime*

Broj telefona*

Email adresa

Vaša poruka

Doktori koji vrše pregled:

Prof. dr Branislav Stefanović

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Branislava Ivanović

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Dejan Orlić

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Miloje Tomašević

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Slobodan Obradović

subspecijalista kardiologije

Doc. dr Marko Banović

subspecijalista kardiologije

Doc. dr Milan Dobrić

subspecijalista kardiologije

Doc. dr Vojislav Giga

specijalista interne medicine

Dr sci. med. Ivana Jovanović

subspecijalista kardiologije

Kvalitet je najbolja preporuka.


Ugovora sa osiguravajućim kućama


© Copyright: Equilibrium Medical 2023 Sva prava su zadržana.

Zakazivanje